Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april a.s.

14 maart 2018
tankstation pgs 28

Het ontwerp van de BRL-SIKB 7800, voorheen bekent als de BRL-K903, ligt tot en met 10 mei 2018 ter openbare kritiek. Deze BRL is de basis voor het afgeven van een installatiecertificaat voor boven- en ondergrondse tankinstallaties. Onder andere vanwege deze ontwerprichtlijn, alsook het onderzoek naar de effecten van biodiesel in stalen tanks, verzorgt SIKB op 12 april a.s. een themabijeenkomst over bodembescherming en tankinstallaties. Ook komen recente en komende wijzigingen in de regelgeving aan de orde.
NOVE heeft samen met de collega brancheverenigingen een actieve rol in deze commissies.

Een unieke kans voor NOVE-leden maar ook voor tank installatiebedrijven, inspectie-instellingen en omgevingsdiensten.

Waar en wanneer?
Datum: 12 april 2018
Tijd: 12.15 - 16.30 uur
Locatie: UniePlaza te Culemborg

Actualiteiten
In verschillende parallelsessies wordt dieper ingegaan op de actualiteiten.
De Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), ook bekend als BRL-K903, wordt geactualiseerd, aangepast aan nieuwe technische inzichten en veranderende regelgeving. De ontwerp-wijziging van de BRL is gepubliceerd op de SIKB-site voor een openbare reactieronde.
De BRL gaat in de toekomst verder door het leven als BRL SIKB 7800. SIKB beheert daarnaast ook de regeling voor het inspecteren van ondergrondse tanks (AS SIKB 6800). Wat zijn de inhoudelijke wijzigingen tussen BRL K 903 en BRL 7800 en hoe verloopt het proces tot de definitieve versie? U hoort het tijdens de themamiddag. In de bijlage vindt u het programma van deze bijeenkomst.

Recent heeft SIKB een tussenrapportage van het onderzoek naar mogelijke schade aan tanks door biodiesel gepubliceerd. Wat zijn de inzichten tot nu toe en wat behelst het vervolgonderzoek?

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Link naar de ontwerp BRL-SIKB-7800 (voorheen BRL-903)

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape