Berichtgeving over nieuwe brandstofstickers leidt tot verwarring

04 oktober 2018
brandstoflabels 2018.JPG

Afgelopen dagen werd het secretariaat bedolven onder telefoontjes van leden, consumenten en journalisten. Aanleiding: foutieve berichtgeving in de pers over nieuwe stickers die per 12 oktober as. verplicht zijn op vulpompen, vulpistolen en tankklepjes van nieuwe voertuigen.
In de media werd gesteld dat namen voor diesel en benzine zouden komen te vervallen en vervangen zouden worden door nieuwe benamingen als E5 en B7. Bovendien zou, aldus de berichten, de termen E95 worden gewijzigd in E5 en E98 in E10. “Volstrekt verkeerde interpreatie” , aldus Erik de Vries, directeur van NOVE, brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren, die gezamenlijk zo’n 1.300 tankstations exploiteren. “Vanaf het begin is NOVE betrokken geweest bij de totstandkoming en invoering van de stickers, mede via onze Europese koepelorganisatie UPEI.

De nieuwe stickers vervangen geen oude benamingen (die vaak met marketing te maken hebben), maar zeggen iets over het maximale percentage biobrandstoffen dat is toegevoegd aan de brandstof. (Biocomponent uit HVO telt daarvoor overigens niet mee wanneer deze aan de EN590 specificatie voldoet.) Omdat er steeds meer brandstofvarianten komen, heeft de Europese commissie, in overleg met betrokken brancheorganisaties, besloten om uniforme stickers verplicht te stellen, zodat de weggebruiker in de hele EU weet of een bepaalde brandstof geschikt is voor zijn of haar voertuig. Dat is weer belangrijk omdat niet alle motoren geschikt zijn voor brandstoffen met een hoger percentage biobrandstof. Het staat dus los van termen als E95 of E98 (die iets zeggen over het octaangetal in een benzine). Die namen zullen dus gewoon blijven bestaan.

Volgend jaar na de zomer zal benzine met maximaal 10% bijmenging van biobrandstof (ethanol) verplicht worden in Nederland. Voor met name oudere voertuigen met een benzinemotor is deze brandstof niet altijd geschikt. Die moeten benzine blijven tanken met maximaal 5% biobrandstof er in. De brandstofsector heeft toegezegd aan overheid en ANWB dat deze brandstof voorlopig nog ruim beschikbaar blijft.

IMG_8300.JPG

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape