Corona Alert 3 Brandstofdistributie

24 mrt 2020

Op het nieuws zien we mensen die vanuit huis werken en ook in de brandstoffenbranche zijn er functies waar dit mogelijk is. Werkzaamheden zoals brandstof af leveren op locatie, de tankwagen laden of lossen en een schip voorzien van brandstof of juist het sanitair en deurgrepen extra schoon te houden op locatie moet ter plaatse en met volle aandacht gebeuren.
De verkoop van brandstoffen is in veel sectoren een stuk minder en ook zijn er bij diverse bedrijven medewerkers ziek geworden met Corona-verschijnselen. Reden te meer om ook op eigen bedrijf de hygiëne voorschriften serieus te nemen en afstand te houden tot elkaar als het werk dat mogelijk maakt.
Denk vooruit, bijvoorbeeld als het gaat over het aanvragen van de wettelijk regelingen zoals arbeidstijdverkorting, uitstel betalen BTW, etc. Kijk goed wat de vereisten zijn en wat/hoe er eventueel onderbouwd moet worden, want hoewel veel regelingen gelden vanaf 1 maart j.l., kan het achteraf onderbouwen veel (extra) tijd kosten.
Neem contact op met het KVK Coronaloket om ze zien welke maatregelen en kunnen zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona.
Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken.

Geldigheid ADR/ADN opleidingscertificaten verlengd
Zoals in de Corona Alert 2 (d.d. 19-03-2020) genoemd, is er inzake de geldigheid van ADR/ADN-certificatie meer duidelijkheid gekomen via de CTGG. Vandaag (23-03-2020) heeft het Ministerie van IenW enkele Multilaterale Overeenkomsten gepubliceerd, waarin wordt genoemd dat de opleidings-certificaten het ADN en ADR waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 maart jl. en eind november 2020 (ADN) en eind oktober (ADR) geldig blijven tot 31 december (ADN) en 30 november (ADR) van dit jaar. Voor eind van het jaar moet de opleiding en examen gehaald zijn. Het nieuwe certificaat houdt wel als begindatum de oorspronkelijke vervaldatum, dus wachten met opleiding/examen tot het laatste moment heeft geen zin!
Voor aanvullende vragen kunt ook contact opnemen met onze netwerkpartner VCM-Leusden, telefoon 033-4321002 / www.vcmleusden.nl.

Posters voorzorgsmaatregelen tankstations en bunkerwinkelschepen
Om klanten op onze tankstations te wijzen op de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus zijn poster ontwikkeld, zowel voor de bemande als voor de onbemande situatie.
Er gaan op dit moment (hoax)verhalen rond over potentiële besmetting via vulpistolen. Vulpistolen zijn echter hetzelfde als andere oppervlakken van kunststof of metaal, zoals winkelwagens. We hebben middelen beschikbaar om de klant te beschermen. Zorg voor voldoende voorraad plastic handschoenen en papier op de stations.
(https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/poster-voorzorgsmaatregelen-tankstations)

Brandstofstof distributie, vitale sector en afwijkende maatregelen?
In navolging van het bovenstaande item, zijn er voor de brandstofdistributie nog geen specifieke zaken genoemd, denk echter aan het volgende:
- De maatregelen van 23 maart 2020 noemen: “Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.” Vraag je echter wel af of het werk niet door een collega gedaan kan worden, om het risico te minimaliseren.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen)
In de bouw wordt gewerkt aan een protocol ‘samen veilig doorwerken’, deze is er nog niet, maar hou de link in de gaten, want ook daar kunnen we mogelijk van elkaar leren.

Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws
NOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel  en via www.twitter.com/brandstofhandel .

Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine mogelijk langere overgangsperiode
Normaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere dampspanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode.
Zo ver is het echter nog niet. Houdt rekening met de lage doorzetsnelheid, zeker met bijvoorbeeld premium benzines waarvan de doorzetsnelheid al minder hoog is.


Eerdere berichten:
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributie
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken


NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.
Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.
In deze noodsituatie zet NOVE de Corona-alerts op de openbare website.

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape