Corona Alert 2 Brandstofdistributie

19 maart 2020

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
Het kabinet heeft eerder deze week een pakket aan nieuwe maatregelen aangekondigd voor ondernemers. Dit vindt u terug op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie 

Werktijdverkorting wordt Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
Deze week heeft de regering de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aangekondigd. Deze komt in de plaats voor de regeling van Werktijdverkorting en maakt onderdeel uit van het totale steunpakket voor ondernemers. Onze NOVE-businesspartner Asselbergs en Klinkhamer schreef hierover een blog: https://ak-advocaten.eu/corona-update-van-werktijdverkorting-naar-now-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud/

Voorbeeldbrief toestemming kinderopvang
Onze sector is door de overheid aangemerkt als vitaal proces. Olievoorziening wordt met name genoemd. Wij gaan er van uit dat hieronder ook smeermiddelen vallen. Transport van brandstoffen is daarnaast aangemerkt als cruciale beroepsgroep. Dat betekent dat medewerkers die actief zijn in een schakel van de brandstofhandel aanspraak kunnen maken op kinderopvang. Wij hebben voor de leden een voorbeeldbrief opgesteld, gericht aan de kinderopvang, om aan te geven dat een medewerker werkzaam is bij uw bedrijf, dat is aangemerkt als vitaal proces. De brief treft u hier aan.

Belangrijke websites voor ondersteuning ondernemers
Deze websites zijn belangrijk voor informatie over steunmaatregelen voor ondernemers. Wacht niet te lang met de aanvraag van steunmaatregelen.
• Algemene overzichtspagina Rijksoverheid inzake Corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
• Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
• Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
• Informatie over het Coronavirus voor ondernemers (VNO/NCW): https://www.vno-ncw.nl/corona
• KVK coronaloket: https://www.kvk.nl/corona/


ADR/ADN, BHV, noodplan, BRZO en veiligheid

Gezamenlijk met onze collega’s in de koepelorganisaties CTGG en Veiligheid Voorop bundelen wij vragen en antwoorden ten aanzien van vervoer gevaarlijke stoffen, ADR-/ADN-certificatie en veiligheid. Zoals eerder genoemd is de brandstoffensector is aangewezen als vitaal proces, zie https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen. Dit betekent dat een veilige operatie en bedrijfscontinuïteit voorop staat. 
Dit betekent ook dat er een speciaal handelingsperspectief is voor kritische functies in de operatie.
De veiligheid blijft te allen tijde belangrijk, zeker nu! Toch is mogelijk de overheidscontrole hierop anders de komende tijd. BRZO-inspecties worden mogelijk meer op afstand uitgevoerd. Heeft u als NOVE lid en BRZO-bedrijf hierover vragen, laat die dan lopen via NOVE als één van de branchevertegenwoordigers bij Veiligheid Voorop.

Het kan zijn dat uw bedrijf door werktijdverkorting geen BHV’er meer aanwezig heeft op bepaalde tijden in uw bedrijf. Wij leggen deze situatie voor aan de overheid. Denk ook aan aanpassing van uw noodplannen indien er personen op vermeld staan die nu vanwege werktijdverkorting niet aanwezig of bereikbaar zijn. Pas dit zo nodig aan.

Jaarafsluiting ‘AGP-houders’ in het kader van NEa
De jaarafsluiting die de ‘AGP-houders’ verplicht zijn op te doen, vindt dit jaar plaats onder bijzondere omstandigheden. De NEa begrijpt dat de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd vanwege het coronavirus ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bedrijf en mogelijk invloed hebben op het proces van de jaarafsluiting. Mede daarom vermelden wij in deze e-mail nogmaals de belangrijkste deadlines en aandachtspunten voor de jaarafsluiting. Ook geven wij aan hoe om te gaan met specifieke knelpunten rond verificatie als gevolg van de huidige maatregelen en hoe dit op te lossen.

U dient uiterlijk:
• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening te hebben staan;
• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: te zorgen dat uw verificateur het resultaat van de inboekverificatie in het REV heeft geregistreerd;
• Dinsdag 31 maart 2020 voor 00.00 uur: de verificatieverklaring of het rapport van bevindingen naar de NEa te sturen via info@emissieautoriteit.nl

Aandachtspunten Coronavirus
• Het beleid van de NEa ten aanzien van problemen bij locatiebezoeken voor de verificatie, vanwege het coronavirus, kunt u hier vinden.
• Als uw bedrijf problemen verwacht bij het verkrijgen van een goedkeurende verificatieverklaring, dan verzoeken wij u dit, zo snel als mogelijk, aan ons te melden via: info@emissieautoriteit.nl
• Meer informatie op de website www.emissieautoriteit.nl

Handreiking wal-schip interface
Binnen de Deltalinqs-commissie Natte Bulk Terminals is afgestemd hoe om te gaan met de afhandeling van zeeschepen en dan met name de 'ship-shore interface', nu ten gevolge van de Coronamaatregelen zaken toch iets scherper moeten worden ingericht.
Deze handreiking is ook afgestemd met VNPI, VNCI en VOTOB en is in lijn met de toelichting door onder andere Havenbedrijf Rotterdam en RIVM, de verwijzingen naar de respectievelijke websites zijn ook in het document opgenomen. Het doel is om in deze moeilijke tijd bedrijven die het betreft zo pragmatisch mogelijke handvatten te bieden. NOVE is verzocht deze handleiding onder de aandacht te brengen van de leden. U vindt de handleiding via deze link https://www.deltalinqs.nl/handreiking-wal-schip-interface-vnpi-vnci-votob-deltalinqs 

NOVE Update vragen, suggesties en activiteiten
• Maak gepast gebruik om een eventueel overschot van vakantiedagen te gebruiken als arbeidstijdverkorting. Deze dagen vervallen mogelijk toch of drukken op de balans.
• Mogelijk (komende) problemen met het verlopen van ADR/ADN/BHV en code 95 certificaten. Vanwege het stopzetten van veel (verplichte) cursussen kunnen werknemers en bedrijven in problemen komen.
• Accijnsrisico en openstaande posten. Leden van NOVE worden gezien als vitale sector. Deze taak zou moeten worden ‘gecompenseerd’ met het verlagen van het accijnsrisico. We denken hierbij aan uitstel afdracht accijns voor AGP-houders en teruggaaf accijns bij faillissement voor brandstofhandelaren. Dit is inmiddels aangekaart via VNO-NCW.
• Identificatie als medewerker in de vitale sector. Wat als er een lock-down wordt afgekondigd? Hoe toon je dan aan dat je als medewerker werkzaam bent van een van de NOVE-leden? Dit wordt neergelegd bij het Crisisteam van EZ.

NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.

Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.
In deze noodsituatie zet NOVE de Corora-alerts op de openbare website.

Corona alert 2

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape