Clean Fuel Contracts: Nieuw systeem voor Biobrandstoffen

PDB-logo

Hoe zou het zijn als klanten op de tankbon precies kunnen zien wat ze hebben bijgedragen aan minder klimaatimpact? Hoeveel CO2-uitstoot is vermeden? Dat is mogelijk. Met je smartphone kun je ook zien waar en wanneer de sinaasappels voor je sap geplukt zijn, of waar de koeien grazen van de melk in je melkpak. Met een dergelijk systeem kunnen we zulke informatie ook inzichtelijk maken voor biobrandstoffen.

Verschillende NOVE-leden, Orangegas, Total Gas Mobility, Van Kessel Olie en Varo hebben in samenwerking met andere leden van Platform Duurzame Biobrandstoff en de haalbaarheid van zo’n systeem in kaart gebracht.

CLEAN FUEL CONTRACTS
Biobrandstoffen die in Nederland worden verkocht moeten voldoen aan Europese duurzaamheidseisen. De hele productieketen is gecertificeerd en deze informatie is nodig voor verantwoording aan de overheid. Maar deze informatie komt vervolgens zelden bij een eindgebruiker terecht, tenzij hij of zij daarom vraagt. Er is in Nederland geen systeem om deze informatie op een betrouwbare manier aan de eindgebruiker over te dragen. Met een systeem, dat we Clean Fuel Contracts hebben genoemd, is deze informatie vanaf een depot, vanaf de leverancier, ook met tussenhandel en distributiekanalen via tankstations aan de eindgebruiker of aan opdrachtgevers door te geven.

VOOR WIE?
Dat betekent dat grote bedrijven die het transport van hun grondstoffen en eindproducten willen vergroenen hun transporteurs kunnen vragen om op duurzame biobrandstoffen te rijden. Met een Clean Fuel Contract kan de transporteur eenvoudig aan zijn klant laten zien welke brandstoffen hij heeft gebruikt, gebaseerd op welke grondstoffen, uit welk land en hoeveel broeikasgasemissies er vermeden zijn. Clean Fuel Contracts zijn ook te gebruiken bij contracten en projecten waarbij veel brandstof wordt verbruikt, zoals bij concessieverlening in het openbaar vervoer of bij het aanbesteden van grote infrastructurele projecten. En voor die bedrijven die meer hernieuwbare brandstoffen willen inzetten dan voor de jaarverplichting nodig is, tonen de Clean Fuel Contracts de additionaliteit van deze inzet aan.

HAALBAARHEID EN AANBEVELING
In technische zin zijn Clean Fuel Contracts haalbaar. In economische zin is er op dit moment nog weinig vraag naar transparante informatie over hernieuwbare brandstoffen bij eindgebruikers. Maar we verwachten dat de vraag naar transparante informatie gaat groeien en menen dat het ontbreken van deze transparantie de groei van de markt voor hernieuwbare brandstoffen in de weg staat. Om de markt voor hernieuwbare brandstoffen te laten groeien is een systeem zoals Clean Fuel Contracts onvermijdelijk. De aanbeveling is dan ook om als sector het initiatief te nemen om de Clean Fuel Contracts verder te ontwikkelen.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #4 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape