inNOVE Vraagbaak: Hoe flexibel is de ATEX-wetgeving?

inNOVE 2020-04 Voorkant

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

ATEX-wetgeving is bindende, Europese wetgeving. Maar zoals altijd is het ‘hoe en waarom’ belangrijk. ATEX staat voor ‘ATmosfeer en EXplosief’, een gevaarlijke combinatie, waarbij de wet ten doel heeft om ongevallen door explosieve mengsels te voorkomen. Hoe flexibel is deze wet?

De wetgeving vraagt u in kaart te hebben waar binnen uw bedrijf een reële kans is op een ongeval door een explosie waar deze in eerste instantie niet wordt verwacht, zoals een meelstofexplosie. Elke ruimte waar de verhouding tussen (brand)stof en lucht (zuurstof) ‘goed’ is, kan hiertoe leiden.

ONTSTEKINGSBRONNEN
De ATEX-wetgeving kijkt naar de explosiekans bij normaal bedrijf. Middels een explosieveiligheidsdocument (EVD) moet u als bedrijf in kaart hebben waar de risicogebieden zijn, variërend van zone 0, 1 en 2 voor gas- en dampomgevingen en zones 20, 21 en 22 voor stofomgevingen. Binnen deze zones dient u potentiële ontstekingsbronnen te voorkomen.

GEVARENZONE-INDELING
Kortweg kent de NPR 7910-1 deze gevarenzone- indeling:
- Afwijkend Gebied (AG): onvermijdbare aanwezigheid van constante ontstekingsbron.
- Niet Gevaarlijk Gebied (NGG): geen explosieve atmosfeer verwacht.
- Drie zones, waar de verwachting van een explosieve atmosfeer:
                - voortdurend of gedurende lange perioden/regelmatig is (zone 0/20)
                - bij normaal bedrijf is (zone 1/21)
                - bij normaal bedrijf onwaarschijnlijk is of slechts zelden gedurende een korte periode is (zone 2/22)
Hierbij wordt gekeken wanneer en hoe vaak een gebied explosierisicovol is tijdens werkzaamheden. De NPR 7910-1 is hiervoor de richtlijn, waarbij u altijd goed moet opletten of een genoemde illustratie als voorbeeld of als eis genoemd staat.

BRANDGEVAARLIJKE PRODUCTEN
Heeft u te maken met een bepaalde ATEX-zone? Dan is het hebben van EX-appratuur in de meeste gevallen een logische en verplichte eis. Besef dat u veelal omgaat met brandgevaarlijke producten, die pas behoren te ontbranden in de verbrandingskamer van een motor om de energie nuttig te gebruiken. NOVE heeft diverse businesspartners die u kunnen helpen aan een EVD en/of met het zoeken naar oplossingen om ATEX-zones te verkleinen.

HANDREIKING INDUSTRIE
VNCI, VOTOB, VNPI, Deltalinqs en NOVE hebben gewerkt aan een ‘Handreiking Industrie, gebruik van tijdelijke (mobiele) apparaten, arbeidsmiddelen/gereedschappen en tijdelijke beveiligingssystemen en -middelen in ATEXgezoneerde gebieden’, waarover KWA in de komende uitgave van inNOVE meer zal toelichten.

Klik hier om: ‘De deadline voor implementatie van de nieuwe explosieveiligheidsrichtlijn nadert’ uit NOVE Visie 2005 te lezen.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #4 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape