inNOVE Vraagbaak: Hoe verloopt de keuring en wat is de houdbaarheid van een brandblusser?

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In de rubriek 'vraagbaak' (in inNOVE 2021-1) behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

Dat een brandblusser meestal in de weg hangt, te duur is en hopelijk nooit gebruikt wordt, is bijna altijd waar. Behalve als u hem nodig heeft. Dit geldt voor meerdere zaken, waar u als bedrijf regelmatig voor op de vingers getikt zou kunnen worden door uw verplichte ADR- of ADN-veiligheidsadviseur. 

Bij veel audits door veiligheidsadviseurs wordt gekeken naar de verplichte uitrusting van de voer- en vaartuigen. Niets is makkelijker dan het kijken naar de houdbaarheidsdatum van de oogspoelfles of de brandblusser. Maar het gaat verder, want al met al hebben veel zaken een doel en een goede reden. Je bewust worden daarvan, maakt alle aan het begin genoemde ongemakken een stuk dragelijker.

WETGEVING
De wetgeving inzake brandblussers en keuringen is verdeeld. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen, heeft hiervoor het ADR (voor op de weg) en ADN (voor op het water).

Het ADR noemt bij 8.1.4:

Vraagbaak tabel

De keuring staat geregeld in 8.1.4.4.

Het ADN omschrijft in 8.1.4:
Ieder schip moet, in aanvulling op de brandblusapparaten, voorgeschreven volgens het Reglement waarnaar in 1.1.4.6 wordt verwezen, ten minste met twee extra handblussers van dezelfde capaciteit zijn uitgerust. Het blusmiddel in deze extra handblussers moet geschikt zijn voor de bestrijding van branden, waar de vervoerde gevaarlijke stoffen bij zijn betrokken.

Vervolgens staat in 8.1.6.1:
Handblussers en brandblusslangen moeten ten minste eenmaal per twee jaar door de hiervoor bevoegde autoriteit aangewezen personen worden onderzocht. Op de handblussers moet het bewijs van onderzoek zijn aangebracht. Een verklaring omtrent het onderzoek van de brandblusslangen moet zich aan boord bevinden.

PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN
Voor het tankstation, kijken we in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), waar natuurlijk van belang is of het benzine/diesel (PGS 28), LPG (PGS 16), CNG (PGS 25), LNG (PGS 33) of waterstof (PGS 35) betreft. De PGS 28 spreekt over een 6 kg blusser (schuim of poeder) per 3 opstelplaatsen. De PGS 16 en 25 spreken over een minimum blusduur. De PGS 33 (LNG) spreekt weer over 9 kg.

WEL OF GEEN BRANDBLUSSER GEBRUIKEN
Met een brandblusser kunt u alleen maar een beginnende brand blussen. Een ongeoefend iemand kan beter alleen maar de noodknop indrukken en iedereen waarschuwen en wegsturen. Een opgeleide ADR-chauffeur is ook geen brandweerman. Hij mag een beginnende cabinebrand of een te heet geworden rem proberen te blussen, maar gaat het om de lading die vlam vat? Dan is dit zelfs voor een professionele brandweer een hele klus. Voor een medewerker op een tankstation geldt hetzelfde; een prullenbak is nog te doen met een brandblusser, maar meer niet. Wees u ervan bewust wat u wel en niet kan. Alarmeren en snel handelen, wat u bijvoorbeeld ook tijdens een BHV cursus leert, in dus van groot belang.

KEURING EN KEURINGSTERMIJN
De keuringstermijn verschilt per wet- en regelgeving. Een blusser op het tankstation wordt geregeld in de PGS, in de shop mogelijk onder het bouwbesluit. Soms kan direct vernieuwen goedkoper zijn, zeker als er een kans bestaat op afkeur. De keuringen moet wel door een REOB-erkend bedrijf worden gecontroleerd en worden voorzien van een sticker met daarop de volgende inspectiedatum. Tijdens deze controle wordt de blusser visueel en op functie gecontroleerd, daarna dient er weer een verzegeling op te komen. Het opbergen van de blusser moet op een schone en goed bereikbare plaats gebeuren, of er moet zichtbaar aangegeven worden waar zich een blusser bevindt. Dit is een nieuwe eis.

OVERIGE MIDDELEN
Dit artikel gaat specifiek over de brandblusser. Wilt u meer informatie over andere middelen? Vraag uw veiligheidsadviseur naar een bewustwordingstraining over de overige middelen van de verplichte uitrustig van voer- en vaartuigen. Mogelijk komt het ook een keer aan bod in een vraagbaak-artikel in inNOVE of in de NOVE-nieuwsbrief.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #1 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape