Kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

04 december 2017

Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen, op 17 januari 2017, 10.00 – 12.30 uur ; Locatie: RVO, Princes Beatrixlaan 2, Den Haag

RVO en Platform Duurzame Biobrandstoffen, waarbij NOVE en verschillende NOVE-leden aangesloten zijn, nodigen u uit voor deze kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit. Deze zet nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen op een rij voor beleidsmakers.

Inzet van ‘Low Carbon’ brandstoffen is noodzakelijk voor het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transport- en mobiliteitssector. Tijdens deze bijeenkomst geeft Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven, een toegankelijk overzicht van wat er reeds is bereikt in het terugbrengen van emissies door de motor en hoe de nieuwe ontwikkelingen eruitzien. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot moet bovendien ook de ‘carbon intensiteit’ van de brandstoffen omlaag.

De belangrijkste Low Carbon brandstofopties zijn:

  • Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen
  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare waterstof
  • Hernieuwbare ‘electrofuels’: Power-to-gas en power-to-vloeibare brandstof

In deze sessie geven we een overzicht van de duurzame biobrandstoffen die nu verkrijgbaar zijn in de markt. Deze bieden de optie om op korte termijn de uitstoot te verminderen van voertuigen in het bestaande wagenpark met een brandstofmotor. De inzet van biobrandstoffen is cruciaal voor het reduceren van de carbon footprint van de energie-intensieve sectoren zwaarwegvervoer, maritieme sector en luchtvaart. Dit zijn sectoren die voorlopig weinig andere opties hebben.

Op dit moment is verplicht bijmengen van biobrandstoffen in de fossiele brandstoffen verkrijgbaar aan de pomp de praktijk. Voor een transitie zullen hogere blends nodig zijn. Deze sessie geeft een overzicht van welke blends in bestaande motoren kunnen worden toegepast en welke een motoraanpassing nodig hebben. Verder krijgt u inzicht welke CO2-besparing deze blends opleveren tegen welke (ingeschatte) kosten.

Aanmelden kan via de website van het Platform Duurzame Biobrandstoffen.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape