Minder en anders

04 maart 2015

Ziehier de toekomst van de brandstofsector in drie woorden. Minder, omdat de volumes teruglopen, anders, omdat er meer energiemogelijkheden beschikbaar komen, naast de bekende fossiele varianten. Aan beide ontwikkelingen kunnen we zelf niet zo heel veel doen als onafhankelijke brandstofhandelaren. Het komt op ons af. Proberen vast te houden aan het bekende, dus aan het verleden, hebben we al eerder geprobeerd, in de jaren 60 met kolen, terwijl de aardgasleidingen in hoog tempo door Nederland werden gelegd. Een kansloze strijd, met veel verloren energie.

Beter is het om de toekomst te omarmen. NOVE doet al actief mee met de actieplannen van de overheid voor een duurzame brandstoffenmix.

Vloeibare en gasvormige brandstoffen vervullen in die plannen nog steeds een belangrijke rol. Maar de omgeving staat, zoals gezegd, niet stil. In alle industrielanden wordt volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van batterijen of betergezegd opslagtechnologie. In Japan is dit momenteel zelfs een van de grootste R&D gebieden. We praten dan over miljarden. Het kan geen kwaad om vrijelijk te fantaseren over de gevolgen van goedkope energie-opslagmethodieken. Overdag tankt u waterstof met uw auto, u sluit uw auto aan op uw huis, maar niet om te auto op te laden. Nee, de auto laadt even de accu van het huis bij, omdat een apparaatje heeft berekend dat dit op dat specifieke moment de goedkoopste oplossing is. Dat is nog even verre toekomstmuziek, al moet je met zo’n veronderstelling voorzichtig zijn tegenwoordig.

Weer even met de voeten op de aarde, kijken we naar volgend jaar, wanneer Toyota de eerste massa-geproduceerde waterstofauto op de markt brengt. Dan helpt het, als de berijder ook nog ergens kan tanken. Afwachten? Kan altijd; mogelijk dat uw concullega echter toch denkt, ik neem het voortouw. Verstandiger dus om het dan samen met uw concullega te doen. En hoe meer stations een bepaald product aanbieden, hoe interessanter het netwerk voor gebruikers. Die berekening kun je zo maken. Bijvoorbeeld op de Universiteit van Groningen, waar een projectgroep onderzoek doet naar (het oplossen van) de hobbels voorde introductie van LNG (Dinalog). Vloeibaar aardgas wordt door zeer velen gezien als een mooie transitiebrandstof, met minder uitstoot van fijndeeltjes en motoren die minder geluid maken. Ook ideaal voor nat vervoer door dichtbevolkte gebieden. Daarnaast is LNG ook hot bij de TU’s Eindhoven en Delft.

Heeft u er wel eens aan gedacht om een student aan te nemen die een onderzoek voor u kan doen als stage- of afstudeerproject? Natuurlijk zijn wij in onze sector meer van het aanpakken dan van de theorie, maar een dergelijk onderzoek kan verhelderende inzichten verschaffen.

In ieder geval bent u dan proactief bezig. Bereid om die ongewisse toekomst zelf in te vullen voor uw bedrijf.

Natuurlijk ondersteunt ook uw branche-organisatie u hierbij.

 

Erik de Vries

directeur NOVE

december 2014

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape