Nu nog installatiecertificaat bovengrondse diesel tank verplicht, straks niet meer!

22 feb 2021
Instsallatiecertificaat

De bijgaande illustratie lijkt op de situatie hoe om te gaan met de verplichting van het installatiecertificaat. Als je om 18.55 uur 120 km/uur rijdt, ben je strafbaar. Zolang de nieuwe wetgeving nog niet van kracht is, moet elke bovengrondse dieseltank een installatie certificaat hebben.

Verandering op komst, maar zo ver is het nu nog niet
Het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (kortweg BAL) noemt niet meer de verplichting voor een installatiecertificaat voor bovengrondse dieseltanks, mits deze tank ook geen ondergrondse delen heeft. Het gaat dan puur om het certificaat. Wel is het zo dat je met een gecertificeerde tank wel de zekerheid hebt, dat je aan de voorschriften van het BAL voldoet en een installatie hebt die de aangegeven levensduur gaat halen, mits good housekeeping is uitgevoerd.

Voor nu geldt nog steeds de huidige wetgeving, dus certificatie en keuringsplicht en mag op deze grond de wetgever of bevoegd gezag niet vooruitlopen op het nieuwe BAL. Dit lijkt in tegenspraak met het gebruik van een nieuwe PGS, maar in overleg met het bevoegde gezag wel gebruik gemaakt van mag worden, zie hier bij eerdere berichten.

Wanneer het BAL?
Hoogstwaarschijnlijk per 1-1-2022, maar de minister zal dit in de zomer van 2021 beslissen. Dit is de informatie van nu. Vanuit de VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) en Omgevingsdiensten wordt grote zorg geuit t.a.v. het bijbehorende digitale stelsel wat mogelijk niet tijdig gereed is. Dit zou een reden kunnen zijn om het BAL wederom uit te stellen.

Het is met de huidige informatie niet aannemelijk dat de certificeringsplicht voor bovengrondse dieseltanks (zonder ondergrondse delen) in het BAL komt.

Veel andere zaken, zoals bijvoorbeeld de overvulbeveiliging, staat wel benoemd. Een goed gedocumenteerd installatieboek zal zeker helpen bij de aantoonbaarheid, mocht er t.z.t. gehandhaafd gaan worden op de regels van het nieuwe BAL.

 

Eerdere berichten:

- Hoe kunnen NOVE leden nu al gebruik maken van de PGS Nieuwe Stijl?
- Veilige bovengrondse tanks, ook met de komende omgevingswet (inNOVE 2018#3-pagina 29)
- Themabijeenkomst “actualiteiten bodembescherming en tankinstallaties" op 12 april 2018

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape