Enquête onder binnenvaartschippers: Vergroening kan alleen met een eerlijk speelveld

11 feb 2021

Naar aanleiding van de NOVE brandbrief aan en een overleg met de directie Binnenvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de voorgenomen bijmenging van biobrandstof in de binnenvaart, werd NOVE de vraag gesteld “Onderbouw het te verwachte bunkertoerisme”, waardoor de klimaatdoelstelling van Nederland niet gehaald zou worden.
NOVE heeft hiervoor een korte, eenvoudig enquête samengesteld, die 10 dagen online stond. In deze periode hebben circa 470 klanten van NOVE-binnenvaartbunkeraars gereageerd, die gezamenlijk 1758 schepen en meer dan de helft van brandstofvolume in de binnenvaart vertegenwoordigen.
De eerste korte, krachtige vraag luidde: “Bent u als binnenvaart ondernemer bereid om vrijwillig minimaal € 80,00 per m3 meer voor bunkers in Nederland te betalen?”
Bijna unaniem (97,9%) gaf men ‘Nee’ aan.
NOVE heeft de uitslag van de enquête met nadere onderbouwing op 9 februari aan het Ministerie van IenW toegezonden.

Voorstander van de Green Deal
NOVE is een voorstander van de Green Deal en verduurzaming mits er een eerlijke speelveld ten opzichte van de buurlanden is. Dit moet een voorwaarde zijn om carbonleakage (lees: goedkoop fossiel bunkeren bij de buurlanden in plaats van duur en groen in Nederland) te voorkomen.

Eerdere berichten:

- Overleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart
- NOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reageren 
- Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart

Enquête uitslag in het kort:  (ledennet)

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape