VOS specificaties

20 apr 2020

VOS specificaties
Vanaf 1 januari 2020 hanteert de Stichting Vignet Olie Scheepvaart een nieuwe, aangepaste specificatie, de VOS ULS 2020.

Waarom?
Vanwege het feit dat de binnenvaartsector en de overheid een Green Deal getekend hebben, waarin het gebruik van zogenoemde low carbon brandstoffen en duurzame biobrandstoffen wordt aangegeven. Het bijmengen van deze duurzame brandstoffen aan de fossiele dieselbrandstof heeft direct een positief effect op koolstofkringloop zodat er minder broeikasgassen (CO2) vrijkomen omdat het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Op deze manier kunnen alle huidige motoren die deze brandstof gebruiken een positieve bijdrage leveren en wordt zo optimaal gebruik gemaakt van bestaande en bewezen motoren en infrastructuur.   

Wat is nieuw aan de VOS ULS 2020?
FAME als bio-component in de dieselbrandstof wordt als jaren gebruikt voor bijvoorbeeld het wegverkeer en (land)bouwmachines. De bekende Europese EN590-specificatie voor dieselbrandstof geeft een maximum percentage FAME aan en deze EN590-norm wordt in nagenoeg alle instructieboekjes aangegeven als voorgeschreven brandstof. De vorige VOS specificatie (2011) gaf in de hoofdtekst aan dat de bijmenging van FAME nihil was Echter als aan alle parameters van de EN590, eventueel inclusief de in de EN590 toegestane hoeveelheid FAME, voldaan werd dan werd deze EN590 ook gezien als VOS ULS 2011. Hiervoor was speciaal een voetnoot opgenomen in de VOS ULS 2011 specificatie.

Daar waar in de jaren ’90 de VOS-specificatie gezien werd als een scheepvaartgasolie-kwaliteit, zijn we stap voor stap toegegroeid naar de EN590 dieselbrandstofspecificatie. Nu, met de nieuwe VOS ULS 2020-specificatie, gaat deze echter verder dan de EN590! Want de VOS ULS 2020 kent een extra parameter die filterblocking moet voorkomen.

Gebruik van de huidige EN590 biedt onvoldoende garantie om filterblocking tegen te gaan. Met name de landbouwsector kende buiten de zomer om, steeds vaker het probleem van filterblocking, hoewel de voorgeschreven EN590-brandstof gebruikt wordt.

De extra parameter die de nieuwe VOS ULS 2020 heeft toegevoegd is de ‘Koude Filter Blocking Test (cFBT)’, eigenlijk de ‘anti-Filter Blocking Test’.  De standaard EN590 hanteert deze aanvullende test niet. NOVE en Stichting  VOS pleiten hier al langer voor de nationale en Europese EN590-commissie, om het risico van filterblocking voor alle dieselbrandstoffen tot een minimum te beperken zodat de brandstof verantwoord en breed inzetbaar blijft.

Wat houdt de cFBT in?
Bij de test volgens de cFBT (IP618) wordt een afgesproken hoeveelheid dieselbrandstof (inclusief de bijgemengde duurzame brandstoffen) een bepaalde tijd door een super fijn filter geleid bij een temperatuur van 3 graden Celsius. Deze test in de VOS ULS 2020 is veel zwaarder dan de ‘normale’, zeg maar warme, filterblockingtest waar sommige brandstofleveranciers mee schermen, waarbij kamertemperatuur getest wordt. De eis van cFBT is daarom erg belangrijk om bij lagere temperaturen filterverstoppingen te voorkomen. Daarbij wordt bij de cFBT-test volgens de IP618 een super fijn filter gebruikt, welke veel fijner is dan de huidig gebruikte brandstoffilters op de bekende moderne scheepvaartdieselmotoren. Door deze aanvullende cFBT test in de VOS ULS 2020 wordt extra zekerheid geboden.

Verduurzaming en good housekeeping gaan hand in hand
Moderne dieselbrandstof, -motoren met fijnere filters maken good housekeeping zeer belangrijk. Zorg voor schone tanks/bunkers, controleer regelmatig op de aanwezigheid van (condens-)water in de tanks/bunkers. Water en bezinksel in de tank kunnen o.a. corrosie en filterproblemen geven. Goed en regelmatig onderhoud voorkomt uitval en verlengt de levensduur. Dat is van groot belang voor een duurzame samenleving waar de binnenvaart een waardevolle rol in speelt.

Eerdere berichten:

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape