Brandstofaanduidingen binnenvaart: VOS ULS 2023 / EN590

29 mrt 2023
VOS logo

Aan de Nederlandse binnenvaart wordt door de deelnemers van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) geleverd volgens de VOS ULS 2023 ofwel EN590-specificatie.
De VOS-specificatie is sinds 15 februari 2023 gelijk getrokken met de EN590. De Europese EN590-norm mag tot maximaal 7% FAME bevatten waarmee de verduurzaming en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen is ingezet. Dit betekent dus niet dat de brandstof altijd 7% FAME bevat. De percentages kunnen ook lager zijn door omstandigheden in de markt of in de logistiek. Diesel brandstof, is net als benzine, een blend van hoofdzakelijk verschillende koolwaterstoffen, die te samen aan de voorgeschreven specificatie moet voldoen. Verhoudingen kunnen hierin variëren, al naar gelang de herkomst van de (fossiele of hernieuwbare) olie, het jaargetijde om te voldoen aan de gewenste koude eigenschappen en het vereiste cetaangetal, etc..

Klanten dienen duidelijkheid te hebben of wat er geleverd wordt, geef daarom aan dat het VOS ULS 2023 / EN590 betreft.
De EN590 diesel wordt naast de binnenvaart ook voorgeschreven op het land voor alle dieselmotoren, en is momenteel de hoogste Europese norm die voorgeschreven is door motorenfabrikanten.

Of deze norm 'hoog' genoeg is, wordt frequent besproken door betrokken partijen, waarbij uitwisseling van ervaringen belangrijk is. Het meldpunt binnenvaart is daarbij een belangrijke tool om ervaringen door te geven. NOVE en Stichting VOS zijn daarnaast ook zelf actief bezig data te verzamelen (via motoren importeurs/onderhoudsbedrijven/collega branches) om de NEN commissie (waar de kwaliteitsnormen voor brandstoffen worden vastgesteld) te voorzien van de noodzakelijke informatie.
De Stichting VOS neemt op haar beurt frequent steekproeven bij de bunkerstations.

Meldpunt Biobrandstoffen KBN VOS

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape