VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590

17 feb 2023

Sinds 15 februari 2023 is de bekende brandstofspecificatie voor de binnenvaart van de Stichting Vignet Olie Scheepvaart op alle punten gelijk getrokken met de EN590.

Het bestuur van de NOVE-sectie Binnenvaart-Visserij had dit, middels een brief (download de brief), voorgesteld aan het bestuur van de Stichting VOS.

Een belangrijke reden voor de wijziging op dit moment, is het lopende onderzoek naar de brandstofkwaliteit voor de binnenvaart, uitgevoerd door Panteia, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

NOVE/VOS zitten daar ook aan tafel en voor onze bedrijfstak is het van groot belang dat onze positie duidelijk is. Veel van onze leden zijn de laatste schakel in de keten, ten aanzien van het leveren van brandstof. Daarbij hebben zij over het algemeen weinig tot geen directe invloed op de productie en samenstelling van de brandstof zijn.

In de meeste instructieboekjes van motorfabrikanten wordt verwezen naar EN590. Daarnaast geven de brandstofproducenten aan dat ze EN590 leveren, hetgeen goed is afgestemd. De motorfabrikanten moeten daarom ook aangeven of de brandstofspecificatie aangepast moet worden of dat hun motoren een bijzondere brandstof nodig hebben. Wij, NOVE en VOS, voeden hen wel met gegevens, als er klachten of onderzoeken zijn.

Naast bovengenoemde reden, zijn ook de huidige logistieke problemen (als gevolg van de boycot van Russische olie) bij laadplaatsen, langere ligtijden door krapte op de markt, een extra reden om volledig aan te sluiten bij de EN590.

NOVE en VOS hebben dit ook ingebracht in het eerder genoemde overleg van Panteia. Productkwaliteit, level playing field en de Europese klimaat afspraken staan hoog op de agenda. Goed overleg, duidelijk over wie wat kan en niet kan, in de diverse schakels in de keten is belangrijk.

De nieuwe specificatie staat vermeld op de site van de VOS
De leden van de sectie Binnenvaart-Visserij/deelnemers van de stichting VOS wordt dringend verzocht hun leveranciers te informeren over de nieuwe specificatie en dit duidelijk te vermelden bij in- en verkoop. https://www.stichtingvos.nl/vos-specificaties 


Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Eerdere berichten:

- Resultaten en ervaringe van steekproeven/analyses door de Stichting VOS in 2022 (02-01-2023)
- NEN herziet norm voor EN590 (B7) Diesel (27-05-2022)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape