NOVE-Klankbordgroep praktijkproef biobrandstoffen in de binnenvaart

13 nov 2023

Dat het bijblenden van biobrandstoffen een eerste, eenvoudige en snelle stap is om de binnenvaart betaalbaar te verduurzamen, lijkt bijna iedereen het wel over eens te zijn. Dat verduurzaming wat kost, ook.
Daarom start nu voor de binnenvaart een praktijkproef, die door het Ministerie van IenW wordt begeleid.
In de branche zijn ook zorgen en wensen geuit, deze staan te lezen in het Panteia rapport “introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart, opzet praktijkproef en wensnormering” 

De brancheverenigingen van gebruikers, KBN en ASV, hebben in hun rapport wensen geuit, zo ook NOVE. Want volgens NOVE/VOS voor binnenvaart is het van cruciaal belang, voor de veiligheid en het level playing field, dat de brandstof aan de EN-norm voldoet in heel Europa verkrijgbaar moet zijn en door elkaar heen gebruikt moet kunnen worden. Daarom is de VOS specificatie begin 2023 geheel gelijk getrokken met de EN590. De ‘KBN-wensnorm’ is voor de test goed, omdat juist de punten die genoemd worden ook bij brandstoffencommissies van de Europese CEN en nationale NEN op tafel liggen en ook de aandacht (dienen te) hebben bij de motorenfabrikanten, die aan de verschillende deelmarkten motoren leveren, die grote technische overeenkomsten hebben.

Klankbordgroep
Vanuit twee NOVE sectiebesturen (OTG en BIVI) wordt de praktijkproef nauwlettend gevolgd en is een klankbord groep geformeerd zodat vanuit de verkrijgbaarheid/aanvoer en aflevering voldoende kennis en ervaring kan worden ingebracht.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Vink Diesel nieuwe duurzame motor binnenvaart.JPG

Eerdere berichten:

- Gebruikservaringen dieselbrandstoffen winter 2023-2024: meld het (8-11-2023)
- VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590 (17-2-2023)
- Resultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de stichting VOS in 2022 (2-01-2023)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape