Stichting VOS gaat meer monsters nemen bij de bunkerlocaties

14 mrt 2024

De stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) bezoekt de bunkerlocaties van de NOVE-leden sectie Binnenvaart-Visserij. De bezoeken worden random door Bureau Veritas uitgevoerd, om de onafhankelijkheid van het kwaliteitsvignet te waarborgen.
De stappen die daarna volgen, zijn niet random, daarvoor zijn goede procedures, bestaande uit een vragenlijst met betrekking tot de ingangscontrole en housekeeping van de brandstoffen die het bunkerbedrijf inneemt alsook de monstername, analyse en stappen die ondernomen worden als er iets niet goed loopt.
De punten waarop geanalyseerd wordt, gebeurt deels random, deels wordt er rekening met andere projecten en onderzoeken die lopen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het onderzoek wat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat momenteel uitvoert ten aanzien de introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart.

Meer monsters
De VOS neemt vanaf nu ook monsters van hogere blends en meer duurzame brandstoffen, mochten die op een bunkerlocatie aangeboden worden. Denk hierbij naast de standaard VOS-ULS 2023 aan B20, B30 of HVO. Met uitzondering van de waarden zijn de parameters en analyses veelal gelijk, waardoor deze uitbreiding eenvoudige zonder kostenverhoging kon worden doorgevoerd.

Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid
De deelnemers kunnen binnenkort ook weer inschrijven voor een bewustwordingstraining op de eigen locatie. Hierover volgt later meer informatie.

De vragenlijst en het ….

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Eerdere berichten:
- Bunkeropdracht, gemak en duidelijkheid
- Wijziging Smeerolie-aansluiting Binnenvaart Bunkering
- inNOVE Vraagbaak: Bunkerwacht en bunkeropdracht: verplicht of niet? (inclusief download flyer veilig bunkeren)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape