Praktijkproef FAME blends binnenvaart van start

8 mei 2024
TNO monsters voor de deur

Duurzaam en binnenvaart lijken een prima twee-eenheid. Hoe kan het nog duurzamer? Met duurzame biobrandstoffen in bestaande motoren. Of dat kan en wat er nog moet gebeuren, wordt de komende tijd verder onderzocht in de praktijkproef FAME blends binnenvaart, waarbij NOVE, NOVE-leden en Stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) nauw betrokken zijn.
TNO coördineert en rapporteert de proef, door het Ministerie van IenW betaald.

Volgens de Europese Green Deal moet de transportsector de CO2 emissies in de toekomst sterk reduceren. Het Europese Fit For 55 pakket geeft hier concreet invulling aan en maakt alle sectoren van de EU-economie klaar om deze doelstelling op een eerlijke, kosteneffectieve en concurrerende manier te halen.

Als essentiële schakel binnen de transportsector, zal ook de binnenvaart de emissies moeten gaan reduceren. Zo krijgt ook de binnenvaart een verplichting onder de Renewable Energy Directive, RED III, welke een CO2 ketenreductie van 14,5% in 2030 moet realiseren. De meest kosteneffectieve en praktische manier om dat op korte termijn te bereiken is de inzet van biodiesel, zoals FAME en HVO. HVO wordt technisch gezien als de makkelijkere variant om toe te passen, in blend of zelfs pure vorm. FAME is daartegenover commercieel aantrekkelijker dan HVO. Ook volledig accu-elektrisch varen, varen op duurzame waterstof en methanol zullen bijdragen aan de vereiste CO2 reductie.

NOVE en NOVE-leden staat zeer positief in deze ‘wedstrijd’, zijn echter ook kritisch. Van groot belang is een eerlijk speelveld, ook ten aanzien van brandstof en de prijs hiervan ten opzicht van de buurlanden. De veelal goede en lange klant-leverancier relatie, waar mkb-bedrijven om bekend zijn, laten vaak al zien dat het juist mkb-bedrijven zijn die innovatief zijn, meedenken alsook snel kunnen schakelen en bijsturen. Een drietal NOVE-leden en diverse van hun klanten nemen actief deel aan de praktijkproef. Gestreefd wordt naar circa 8 deelnemende schepen. Scheepseigenaren kunnen zich nog melden.

Doel
Het uiteindelijke doel is hogere en meer duurzame brandstofblends (hoger dan de huidige VOS ULS 2023-EN590 B7 blend) zonder problemen en minimale aanpassingen te kunnen gebruiken in de binnenvaart, uitgaande van bestaande brandstofnormen en/of noodzakelijke aanpassing in deze normen Europees door te voeren. Verdere verduurzaming, een eerlijk speelveld met tevreden leveranciers en gebruikers is het doel waarvoor NOVE en Stichting VOS zich inzetten. Zeg maar een open doel.

Download
TNO heeft een folder gemaakt voor de stakeholders

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.VOS logo

Eerdere berichten:

- Stichting VOS gaat meer monsters nemen bij de bunkerlocaties (14-03-2024)
- NOVE-Klankbordgroep praktijkproef biobrandstoffen in de binnenvaart (13-11-2023)
- Gebruikservaringen dieselbrandstoffen winter 2023-2024: meld het (8-11-2023)
- Brandstofaanduidingen binnenvaart VOS ULS 2023 / EN590 (29-03-2023)
- Binnenvaart sector bezoekt Argent Energy (22-03-2023)
- VOS-specificatie is geheel gelijk getrokken met EN590 (17-02-2023)
- Resultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de stichting VOS in 2022 (2-01-2023)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape