Corona Alert 5 Brandstofdistributie

10 apr 2020

Hoe ga ik nu om met vakantiedagen in mijn bedrijf?
Vanuit de leden van NOVE komen vragen binnen over hoe om te gaan met de vakantiedagen van medewerkers gedurende en na deze crisistijd. Klik hier voor het hele onderwerp.

Coronaloket
Neem contact op met het KVK Coronaloket om te zien welke maatregelen en regelingen er zijn om uw bedrijf te ondersteunen: www.kvk.nl/corona.
Informatie over het Coronavirus voor ondernemers is tevens te vinden bij VNO-NCW, zie https://www.vno-ncw.nl/corona.
Kijk ook regelmatig op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen  
Specifieke moeilijkheden en te verwachten moeilijkheden graag bij ons blijven melden, zodat wij deze voor u kunnen oppakken en de oplossingsmogelijkheden kunnen onderzoeken.

Advies: Tankstationkeuring, mogelijk nu het rustig is
Het onderwerp Corona of Covid-19 en de gevolgen voor de brandstofsector staat momenteel bovenaan de agenda van alle NOVE bestuursvergaderingen. Als advies van het bestuur van de sectie GAS werd meegeven om zo mogelijk (tankstation) keuringen te vervroegen, nu de huidige periode onverhoopt erg rustig is. Voor zover bij ons bekend gaan deze keuringswerkzaamheden gewoon door, neem daarom contact op met uw dienstverlener.

Uitkomst corona enquête NOVE leden
De omzetten bij leden van NOVE zijn flink teruggelopen de afgelopen weken. Dat zal voor niemand een verrassing zijn. Vooral uitbaters van tankstations hebben het zwaar, in sommige gevallen liepen de omzetten terug tot meer dan 50% ten opzichte van een normale periode. In de markt voor eindverbruikers waren er ook flinke verschillen, gemiddelde terugloop was daar zo’n 20%. Met name de vraag bij transport (supermarkten) en de agrarische sector blijven redelijk op peil. Veel bedrijven hebben de inzet van personeel verminderd. Werkgevers kunnen vanaf 6 april terecht bij het UWV voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als aanvullende steunmaatregel noemden veel leden teruggaaf van accijns bij faillissement. NOVE heeft daarover samen met de VNPI een eerste oproep gedaan bij de overheid via VNO-NCW. We hopen op korte tijd meer duidelijkheid te krijgen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van start
Met ingang van 6 april is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor werkgever van start gegaan. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. Alle informatie vindt up op de website van het UWV via https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/

Bereken hoogte subsidie NOW met AWVN-rekentool
De Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u de hoogte van de NOW subsidie kunt berekenen. U dient daarvoor een aantal gegevens in te voeren. U vindt de tool hier als download: https://www.awvn.nl/nieuws/noodmaatregel-now-rekentool-awvn/

Coronacalculator
Op 9 april hebben VNO-NCW en MKB-Nederland de Corona Calculator gelanceerd: https://www.coronacalculator.nl/.
Met deze Corona Calculator kunnen ondernemers berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van hun onderneming. De tool bestaat uit het volgende:
• Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond
• Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
• In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
• Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Overgang winter naar zomer kwaliteit benzine: langere overgangsperiode
Normaliter moeten tankstations vanaf 1 mei zomer-kwaliteit benzine (met een andere dampspanning) leveren. Dit is wettelijk vastgelegd. Echter vanwege de lage benzine doorzetsnelheid momenteel, wordt er momenteel gewerkt aan een langere overgangsperiode, zoals te lezen was in de NOVE Corona Alert 3.
Deze langere overgangsperiode is nu toegekend, zo maakte ILT op 3 april 2020 aan de branche bekend.
Gezien de bijzondere- en onvoorziene omstandigheden in Nederland door de uitbraak van het COVID-19 virus en de beperkte milieugevolgen die het langer gebruik van winterbenzine in de maand mei heeft, is aan het verzoek van de branche tegemoet gekomen en als volgt verwoord door ILT:
In de maand mei zal als gebruikelijk door de ILT worden toegezien op de geleverde benzine kwaliteit, met dien verstande dat op de parameter dampspanning niet zal worden gehandhaafd in mei 2020.
Overigens laat dat onverlet dat andere parameters van de brandstoffen die niets met de dampspanning te maken hebben op de normale wijze worden beoordeeld. Indien nodig zal tegen overtredingen worden opgetreden.
NOVE heeft op dit dossier samen opgetrokken met de VNPI.
Uiteraard zullen we de situatie monitoren en zonodig tijdig contact opnemen met ILT als 1 juni niet haalbaar blijkt. Ook op Europees niveau vindt overleg plaats, via onze koepelorganisatie UPEI.
Indien nodig kunnen de leden van NOVE de brief opvragen op het secretariaat.

NOVE maakt zich hard voor accijnsteruggaaf bij faillissement
“Teruggaaf van de accijns bij faillissement is in deze periode heel belangrijk voor de leden van NOVE. We hebben dit onderwerp samen met de VNPI op de agenda bij VNO-NCW gezet.” Het gaat volgens Erik de Vries van NOVE om hele grote bedragen, die veel hoger liggen dan BTW. “Daarom verzoeken wij de overheid om deze aanvullende maatregel, omdat wij tegelijkertijd als vitale sector met fors teruggelopen omzetten wel geacht worden de leveringen op orde te houden, terwijl we tegelijkertijd grote financiële risico’s lopen.” https://www.tankpro.nl/ondernemen/2020/04/07/nove-veel-inventiviteit-bij-ondernemers-om-deze-periode-door-te-komen/

Volg NOVE op Facebook en Twitter voor het laatste nieuws
NOVE stuurt geregeld updates rondom het coronavirus die voor u als werkzaam persoon in de brandstofhandel van belang kunnen zijn. Dat doen we via de ALERTS. In de tussentijd plaatsen we ook berichten op Facebook en Twitter. Volg NOVE dus of Facebook en Twitter als u direct op de hoogte wilt zijn. Dat kan via www.facebook.com/brandstofhandel en via www.twitter.com/brandstofhandel.


Eerdere berichten:
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-4-brandstofdistributie 
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-3-brandstofdistributie 
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-2-brandstofdistributie 
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-alert-brandstofdistributie 
https://www.nove.nl/nieuwsberichten/iedereen/corona-collegialiteit-nove-netwerken 

NOVE probeert in deze hectische tijd vragen en antwoorden te bundelen met collega brancheorganisaties zoals VNPI, BOVAG, BETA, VNCI, CTGG en verantwoordelijke ministeries.
Als u vragen heeft of praktische oplossingen, laat deze dan weten aan het NOVE-secretariaat.
In deze noodsituatie zet NOVE de Corona-alerts op de openbare website.

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape